ทดลองใช้เครื่องวัดความดันลูกตาโดยเครื่องเป่าลม Pneumatic tonometry


วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 น. 
ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติตรวจวัดความดันลูกตา และวัดสายตาด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาโดยเครื่องเป่าลม Pneumatic tonometry โดยมีพยาบาลชำนาญการคอยทำการตรวจวัดในครั้งนี้ และในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ทางศูนย์การแพทย์ฯ จะเปิดให้บริการตรวจรักษาตา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นายแพทย์ลั่นหล้า  อุดมเวท จากภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ตรวจรักษา 
เมื่อ 09/06/2560, view [56]